Tipsa en vän

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#003399"
alink="#FF3366" vlink="#003399" text="#000000">

<table border=0 cellpadding=5 cellspacing=5 width=95% >
<tr>
	<td valign="top">
	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFF99">
	<tr>
		<td bgcolor="#FFFF99"><b><font face="verdana, arial" size="2">Tipsa om
    oss.</font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 width=100% bgcolor="#ffffff">
		<tr>
			<td valign="top">
				<font face="verdana, arial" size="1">
				Använd detta formulär för att tipsa dina bekanta om våra tjänster
				(Vi <b>lagrar</b> <b>inte</b> din epostadress)</font></td>
		</tr>
		<TR>
			<td>
		<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width="352">
		<TR>
			<td align="left" width="120">
			<form action="tell_a_friend_script.asp" method="POST">
			<font face="verdana, arial" size="2">D<nobr>in E-post: </nobr>
			</font></td>
			<td align="left" width="232">
			<input type="Text" name="fromEmail"
			 value="" size="32" maxlength="255">
			</TD>
		</tr>
		<TR>
			<td align="left" width="120">
			<font face="verdana, arial" size="2">D<nobr>in väns E-post: </nobr>
			</font></td>
			<td align="left" width="232">
			<input type="Text" name="toEmail"
			value="" size="32" maxlength="255">
			</TD>
		</tr>
		<TR>
			<td align="left" valign=top width="120">
			<font face="verdana, arial" size="2">E<nobr>v. meddelande <br>
      till din vän: </nobr>
			</font></td>
			<td align="left" width="232">
			<textarea name=message maxlength=500
			cols=24 rows=5></textarea>

			</td>
		</tr>
		<TR><td height="5" colspan="2" width="343"></td></tr>
		<TR>
			<td width="120"></td>
			<td align="left" valign="top" width="232">
			<input type="hidden" name="page" value="http://www.dackebygdenskott.se">
			<input type="submit" value="Skicka"></td></tr>
		</table></td>
		</tr>
		</table>
		</td>
	</tr>
	</table>
	</td>
</tr>
</table>
</form>
<p>

Comments are closed.