Bli leverantör

Vår verksamhet bygger på ett samarbete med lokala bönder och vi är hela tiden öppna för nya kontakter.

Är du intresserad av att leverera kött i liten eller stor skala? Eller vill du ha hjälp med att få ditt kött styckat? Kontakta Robert för mer information.

KONTAKTA OSS

Vi har en del krav för dig som vill leverera till oss för vi vill leverera bästa möjliga kvalité.

  • Din gård måste befinna sig i Småland.
  • Djuren måste slaktas i Småland.
  • Du måste ha god djurhushållning. Alla djur måste befinna sig i en naturlig miljö och behandlas på ett sätt som gynnar god hälsa och välfärd för djuret.
  • Nötkreatur måste ha en slaktvikt omkring 300 kg.
Genom att handla närproducerat småländskt kött får bönderna på orten möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Betande djur är en förutsättning för att hålla det småländska landskapet öppet. Ett landskap som vi uppskattar och tycker är så vackert! Dessutom bidrar betande djur till den biologiska mångfalden och vem har inte hört om att det är kris för våra bin och humlor. Våra val av livsmedel är därför viktiga och vi tycker att det är värt priset att handla ett närproducerat kött av hög kvalité.
KONTAKTA OSS