Privacy Policy

Dackebygdens Kött är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

Dackebygdes Kött varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information om hur du kan undvika fortsatt uppdatering via e-mail.

Dackebygdens Kött använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

På din förfrågan informerar vi dig därför gärna om vilka uppgifter om dig som finns sparade hos oss. Om det trots att vi gör vårt bästa för att uppgifterna ska vara korrekta skulle ha sparats felaktiga uppgifter hos oss korrigerar vi dem på din begäran. Denna begäran tar inte bort information i andra databaser inom Dackebygdens Kött som inte var berörda när informationen lämnades.

GDPR – Din integritet är viktig för oss

Vi förstår också hur viktig data är för din affär. Därför ser vi till att din data är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR.

The General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft 25 maj och ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla företag inom EU och även globala bolag som behandlar personuppgifter inom EU.

Vi på Dackebygdens Kött vidtar de åtgärder som behöver genomföras. Vi har tagit fram fram ny policy och riktlinjer som är styrande för hela verksamheten.

Som vår kund är dina uppgifter trygga hos oss av flera skäl:

– Vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt
– Vi är hängivna att följa de nya lagarna
– Vi hjälper dig att få ut det mesta av din data
– Vi ser till att ni får tillgång till all data när ni behöver det

Här är en del av de åtgärder som är genomförda innan 25 maj:

– Definiera och dokumentera vilken laglig grund vi står på i vår behandling av personuppgifter.
– Uppdaterad integritetspolicy med rutiner för dataöverföringar, hur länge vi behåller data i våra system, vad syftet är med existerande data, vem som ansvarar för data och vem som har tillgång till den.
– Internt ser vi till att säkra upp vår hantering av personuppgifter och tar fram rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda fall då personuppgifter läckt ut.
– Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR. Det innebär att vi är extra noggranna med att upplysa dig om i vilket syfte vi ämnar använda dina personuppgifter.
– Vi anpassar våra system för att möta den nya EU-lagens och individens rätt till radering. Efter 25 maj är det enkelt för oss att på ett effektivt sätt radera en persons samtliga personuppgifter om det efterfrågas.
– Ser till att de tredjepartsleverantörer vi använder oss av följer den nya förordningen.

Om GDPR

GDPR ska ersätta Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. GDPR står för det engelska ”General Data Protection Regulation” och ersätter de tidigare regelverken från och med den 25 maj 2018. Tidigare har alla EU-länder haft egna regelverk gällande e-postutskick och spam. I och med att GPDR är en lag och inte ett EU-direktiv kommer det att träda i kraft omedelbart i alla medlemsländer.